5.26.2010

Structure Map 2.6 Constructor Arguments

Constructor Injection

When we use an IoC tool the most basic functionality we expect is to have constructor injection. That means if we have a type we are resolving and one of the constructor’s parameters is also a type, the container will resolve that type as well.

And turtles all the way down…

If we have two types(Foo : IFoo and Bar : IBar) and in Bar’s constructor it has an IFoo parameter, we should expect the IFoo parameter to be resolved to an instance of Foo.

class Bar : IBar
{
    public Bar(IFoo foo)
    {
        Foo = foo;
    }

    public IFoo Foo { get; set; }
}

Our container is setup like :

_container = new Container();

_container.Configure(x =>
                         {
                             x.For<IFoo>().Use<Foo>();
                             x.For<IBar>().Use<Bar>();
                         });

We then expect :

[Test]
public void IBar_should_resolve_to_Bar()
{
    var bar = _container.GetInstance<IBar>();

    bar.ShouldBeType<Bar>();
}

[Test]
public void IBars_IFoo_dependency_should_resolve_to_Foo()
{
    var bar = _container.GetInstance<IBar>();

    bar.Foo.ShouldBeType<Foo>();
}

Constructor Arguments

Sometimes you need to specify the exact argument for a given type when it is constructed. Structure Map allows you to provide specific values for resolving a constructors argument.

For example, Ryan was asking if there is a method with SM to resolve an “id” value from an HttpContext. I know SM has some fancy session management lifecycle features built in, but since I don’t live in the Web world I have never explored what can and can not be done with those features.

What I do know is that I can specify where my “id” parameter comes from.

Let’s look at this simple example.

In my scenario I have a Foo class.

class Foo : IFoo
{
    public Foo(int id, IBar bar)
    {
        Id = id;
        Bar = bar;
    }

    public int Id { get; set; }
    public IBar Bar { get; set; }
}

The id that is passed into Foo is providing by some mysterious X. In my case my X is an IIdProvider.

class IdProvider : IIdProvider
{
    public int GetId()
    {
        return 1;
    }
}

Now I want to tell SM that when it resolves an IFoo, I want it to use the IIdProvider to get the “id”.

x.For<IFoo>().Use<Foo>()
    .Ctor<int>("id")
    .Is(c => c.GetInstance<IIdProvider>().GetId());

All together the configuration is:

_container = new Container();
_container.Configure(x =>
                         {
                             x.For<IIdProvider>().Use<IdProvider>();
                             x.For<IBar>().Use<Bar>();
                             x.For<IFoo>().Use<Foo>()
                                 .Ctor<int>("id")
                                 .Is(c => c.GetInstance<IIdProvider>().GetId());
                         });

And my tests to verify it works:

[Test]
public void should_resolve_Bar()
{
    var foo = _container.GetInstance<IFoo>();

    foo.Bar.ShouldBeType<Bar>();
}

[Test]
public void should_resolve_id()
{
    var foo = _container.GetInstance<IFoo>();

    foo.Id.ShouldBe(1);
}

Lazy Constructor Arguments

Then Ryan tells me, he would really like to be lazy because he might not need the id for all requests. There are some Lazy features added to SM 2.6 but let’s just use what we already know to solve this problem.

Instead of having an int Id parameter, let’s have a Func<int> getId parameter.

Foo changes to :

class Foo : IFoo
{
    public Foo(Func<int> getId, IBar bar)
    {
        GetId = getId;
        Bar = bar;
    }

    public Func<int> GetId { get; set; }
    public IBar Bar { get; set; }
}

Now our constructor configuration changes to :

x.For<IFoo>().Use<Foo>()
    .Ctor<Func<int>>("getId")
    .Is(c => c.GetInstance<IIdProvider>().GetId);

And our tests become :

[Test]
public void should_resolve_Bar()
{
    var foo = _container.GetInstance<IFoo>();

    foo.Bar.ShouldBeType<Bar>();
}

[Test]
public void should_resolve_id()
{
    var foo = _container.GetInstance<IFoo>();

    foo.GetId().ShouldBe(1);
}

Yes it is a poor man’s lazy instantiation. But in many ways its the clearest way to have the functionality.

You can find all this code in my Git Hub Learning Repository and the Learning Structure Map solution : http://github.com/RookieOne/Learning

2 comments:

 1. Thanks for this info. If only the StructureMap project itself had decent documentation like this. The site is so filled with ancient and deprecated interfaces. It totally intimidates and misleads newbs.

  ReplyDelete
  Replies
  1. đồng tâm
   game mu
   cho thuê nhà trọ
   cho thuê phòng trọ
   nhac san cuc manh
   số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   dịch vụ thành lập công ty trọn gói
   http://we-cooking.com/
   chém gió

   Năm ngày sau, toàn thân Thạc Thành bao phủ ở một mảnh quang mang chói mắt, sắc mặt rốt cục thì hồng nhuận lên, thương thế trên người rốt cục cũng không có gì trở ngại.

   - Hô.

   Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí thật dài, lập tức mở ra hai mắt, hai lũ tinh quang ở đôi mắt ngưng tụ ra không tiêu tan.

   - Phải nhanh một chút chuẩn bị hộ anh đan.

   Nhạc Thành thì thào nói, hắn cảm giác tu vi chính mình khôi phục, Nhạc Thành cũng biết chính mình không lâu lắm sẽ tới Nguyên Anh kỳ, thời điểm ngưng tụ nguyên anh, hộ anh đan này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, hiện tại vạn năm song sinh huyết tham đã có, Nhạc Thành cũng tính đem hộ anh đan chuẩn bị tốt rạc thành, ngươi tỉnh lại rồi sao, thương thế của ngươi lúc này như thế nào rồi.

   Doanh Thi nhìn Nhạc Thành hỏi.

   - Ta không sao, còn ngươi thì như thế nào.

   Nhạc Thành hỏi, sau đó nhìn Doanh Thi, lúc này Nhạc Thành không khỏi cảm thấy kỳ quái, cô nàng này thương thế khôi phục so với mình cũng không kém, tựa hồ không có

   Delete